Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 800 výukových hodin v průběhu 5 let.

Do výcviku s termínem zahájení 11. listopadu 2020 přijímáme přihlášky mužů.

Přihlášky všech do výcviku 2021 přijímáme nadále průběžně.

Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky nejen pro potřeby pracovníků v sociálních službách, ale i v dalších pomáhajících profesích. Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC.

Nejbližší termín zahájení: jaro 2021

Hlavní téma: Co jsme ve výcviku neučili

Za třicet let, co se systemiku snažím zprostředkovat druhým, se všechno proměnilo. Co výcvik, to originál. Každý jiný, pokaždé jsme probírali něco jiného. S každým výcvikem jsme se však spolu s vámi sami měnili a učili. Postupně jsme přešli od vyučování jak to dělají Shazer, Ludewig či White k tomu, jak to děláme my sami.

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Výběrové setkání: 7. října 2020, zahájení kurzu: jaro 2021

Jednodenní neakreditované kurzy, kterými lze při dodržení zákonem daných podmínek splnit požadavky na další vzdělávání v sociálních službách.

Na základě vaší poptávky vám nabídneme program na míru dle potřeb vašich pracovníků.