Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky pro potřeby pracovníků v sociálních službách. Termíny jsou rozvrženy tak, že absolvováním kurzu splní účastník požadavky povinného vzdělávání za 2 roky.

 • Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC
 • Již 44. běh kurzu, zahájení 14.11.2019

Efektivní rozhovor již absolvovalo několik set účastníků jak v otevřených kurzech, tak v ucelených skupinách (kurz jsme uskutečnili např. pro pracovníky těchto organizací: Remedium, Společnost pro ranou péči, Renarkon, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Město Vsetín, Pečovatelská služba Města Dvůr králové, IQ Roma servis aj.)

Kurz přináší nejen výklad jednotlivých témat, ale též intenzivní práci v malých skupinách, společné diskuse o možnostech, jak pracovat s klienty, modelování rozhovorů s klienty, ukázky reálné práce a v neposlední řadě také prostor pro výměnu zkušeností a názorů.

Podmínky absolvování

 1. písemně zpracované 2 "domácí úkoly" - reflexe toho, jak se vybraná témata z kurzu projevují v praxi účastníka,
 2. minimáně 90% účast

V případě, že účastník nesplní jednu nebo druhou podmínku, dostane potvrzení o účasti s vyznačeným počtem hodin a bude mu nabídnuta možnost opravných prostředků, aby kurz mohl úspěšně dokončit.

Témata kurzu

 1. jak najít to pravé téma, práce se zakázkou
 2. rozlišení pomoci a kontroly/přebírání starosti
 3. profesionální způsoby pomoci
 4. bezpečí klienta i pracovníka
 5. užitečné otázky
 6. formulace "lepších cílů"
 7. reflektování (nejen) s týmem
 8. práce s časem
 9. řešení problémových situací

Absolvent získá sadu praktických dovedností v oblasti vedení rozhovoru s klientem, které teoreticky vycházejí ze systemického přístupu. Zároveň bude  schopen reflektované práce, kdy bude vnímat roli souvislostí, za nichž je rozhovor s klientem veden,  uvědomovat si jejich vliv na svou práci, zvládne:

 1. rozlišovat profesionální způsoby práce
 2. pracovat v reflektujícím týmu
 3. vést rozhovor s klientem ve všech jeho fázích

Lektorka kurzu

Lenka Šimková
 

Organizační informace

Kurz Efektivní rozhovor  v současné době nepravidelně nabízíme jako otevřený kurz, stále častěji však vycházíme vstříc požadavkům objednavatelů a pořádáme jej přímo pro jednotlivé organizace. To je výhodné z hlediska úspory času frekventantů, úspory nákladů na jejich cestovné  a v neposlední řadě to znamená také možnost více se zaměřit na otázky, jež se váží k cílové skupině, s níž organizace pracuje.

Termíny setkání

Zahajovací setkání: 14. listopadu 2019

Další termíny:  4.12. a 18.12.2019, 3.1., 22.1. a 5.2.2020

Počet hodin: 48  (48 hodin trvá přímá výuka, dále je však potřeba počítat cca se 2 hodinami na zpracování zadaných „domácích úkolů", témat na individuální práci účastníků, což vychází z podmínek akreditace)

Počet účastníků

6 - 9

Místo konání

GI, Nad sokolovnou 7, Praha 4 (mapa)
 

Cena

4.950 Kč
10% sleva pro 2 a více pracovníků z jedné organizace
10% sleva pro studenty nebo účastníky, kteří čerpají
rodičovskou dovolenou
 

Přihláška

 

Přihláška | Efektivní rozhovor