Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 800 výukových hodin v průběhu 5 let. Tradice od roku 1990, od roku 2004 je výcvik schválen pro oblast zdravotnictví, nově jsme získali certifikaci České asoicace pro psychoterapii.

Běh 2019 je naplněn. Do tohoto běhu přijímáme již pouze muže.

Další běh výcviku zahajujeme na podzim 2020. Přihlášku najdete na konci článku.

Akreditace MPSV č. 2015/0693-SP, již 44. běh kurzu.

Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky pro potřeby profesionálů z oblasti pomáhajících profesí. Termíny jsou rozvrženy tak, že absolvováním kurzu splní účastník požadavky povinného vzdělávání za 2 roky.

Efektivní rozhovor již absolvovalo několik set účastníků jak v otevřených kurzech, tak v ucelených skupinách (kurz jsme uskutečnili např. pro pracovníky těchto organizací: Remedium, Společnost pro ranou péči, Renarkon, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Město Vsetín, Pečovatelská služba Města Dvůr králové, IQ Roma servis aj.)

Jednodenní neakreditované kurzy, kterými lze při dodržení zákonem daných podmínek splnit požadavky na další vzdělávání v sociálních službách.

Témata jednodenních kurzů

  • Nedobrovolný klient
  • Pomoc a kontrola pro pokročilé
  • Principy efektivní komunikace s rodinou
  • Rizikové situace v komunikaci s klienty (včetně nácviku prvků nenásilné sebeobrany)
     

Výroční setkání absolventů výcviku "Umění terapie". Obnovená nabídka pro staré bardy, kteří chtějí:

  • propojit odbornou práci s neformálním přátelským setkáním

  • vzájemně se inspirovat a vyměnit zkušenosti

  • společně přemýšlet o klientech a sobě samých

  • na chvíli vypadnout z běžného shonu, potkat staré kamarády a získat nové kontakty

Ohlasy účastníků


Výcvik Umění terapie

V profesním životě mě výcvik Umění terapie osvobodil od toho neustálého přebírání kompetencí, od toho řešení problémů za klienty. Dal mi najednou prostor k tomu více nad svojí prací přemýšlet, více se zabývat tím, co klient říká.


Výcvik Umění socioterapie

Když jsem vstupovala do výcviku Umění socioterapie, mým hlavním přáním bylo naučit se vést rozhovor s klienty. Netušila jsem však, jak moc důležitá je pro terapeuta i péče o sebe. Dnes tuto potřebu vnímám jako základní předpoklad pro terapii s klienty.