Nouzový stav v ČR | Osobní návštěvy

Vážení klienti a kolegové,

vzhledem k současné situaci pozastavujeme do odvolání osobní návštěvy na našich pracovištích (psychoterapie i supervize) a jsme k dispozici na telefonních číslech nebo na Skype. Děkujeme za pochopení. Lenka Šimková, Zdeněk Macek, Ivan Úlehla.

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 800 výukových hodin v průběhu 5 let.

 • Přijímáme přihlášky do nového běhu. Pravděpodobný termín zahájení je podzim 2020.

Obsahové informace

Lektorský tým

Ivan Úlehla, Zdeněk Macek, Zuzana Kocábová, Jan Hesoun, Lenka Šimková, Pavla Lhotová a Jan Soldán.
Více o týmu

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

 • 20 třídenních výcvikových setkání.
 • 20 jednodenních setkání v rámci peer skupiny (organizují si sami účastníci).
 • 5 jednodenních náslechů (individuálně po domluvě s doporučenými zkušenými terapeuty).

Podmínky získání certifikátu

 • Zapojení do psychoterapeutické praxe pod supervizí nejpozději do třetího výcvikového setkání (stáž, koterapie, reflektující tým, vedení vlastních případů). Účastník dokládá formou čestného prohlášení.
 • Průběžné plnění požadavků výcvikových setkání (aktivní zapojení, vlastní supervize, studium literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace, zpracování cizojazyčných pramenů apod).
 • Prezentace minimálně čtyř případů ve formě kazuistiky (včetně videozáznamů jednotlivých sezení). V první polovině výcviku, na konci druhého ročníku u malých obhajob, v druhé polovině výcviku a u závěrečných obhajob.
 • Úspěšně zpracované čtyři ročníkové práce.
 • Úspěšná závěrečná obhajoba vlastní systemické psychoterapeutické práce (po splnění předchozích podmínek).

Certifikace výcviku

 • Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii.
 • Pro zdravotnictví platí od 1.9.2018 nařízení vlády, kterým se psychoterapie stala atestačním oborem. Obsahy atestace se připravují, dopad na psychoterapeutické výcviky není v tuto chvíli znám. Více na stránkách ČPS.
 • Výcvik je uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT.

Organizační informace

Termíny setkání

Bude vyhlášeno, pravděpodobný termín zahájení je podzim 2020.

Cena výcviku

Cca 200.000 Kč splatno v 10 splátkách (2 splátky ročně). Cena může být změněna.

Přihláška do výcviku

Přihlášky přijímáme průběžně. Přihlášené zveme na výběrové setkání.

Přihláška do výcviku

 

O našem výcviku


Nenechte si ubližovat

Na konferenci v Trenčianských Teplicích, před několika roky, mne jistá studentka psychologie během debaty o psycholozích zařadila mezi staré psy, míněno psychologické. Sleduji se zájmem debatu o studiu a možná, že některé mé zkušenosti by mohly být inspirativní i pro mladé psy.


10 let výcviku "Umění terapie"

Výcvik pojímáme jako vzdělávání zdravých dospělých. To znamená, že výcvikové skupiny nejsou ani pseudopacientské ani pseudoterapeutické. Nevěříme tezím o nutnosti vlastního klientského zážitku coby nezbytného předpokladu pro provádění kvalitní terapie. Ceníme si toho, že naši účastníci mohou po výcvikovém setkání přijít do práce (nebo domů) a fungovat. Že se mohou soustředit na své klienty a nemusí se ještě týden po výcviku "dávat dohromady"...

Celý článek napsaný pro SOFTforum, periodikum rodinných a systemických terapeutů najdete zde