Druh služeb

Poskytovatelem osobních konzultací (psychologické poradenství, psychoterapie a mediace) je Centrum psychoterapie GI s.r.o. na základě živnostenského oprávnění. Nejde o zdravotní ani sociální službu. Služby jsou hrazené přímo, ceny jsou uvedeny u jednotlivých typů služeb v sekci Osobní konzultace.

GDPR

Pro poskytování osobních konzultací platí příslušná ustanovení Nového občanského zákoníku, část Péče o zdraví, proto pro pořízení a uchovávání Vašich osobních údajů není vyžadován Váš souhlas. Jde zejména o povinnost vedení dokumentace dle par. 2647 a následujících.

Vedení dokumentace

Dokumentace je vedena anonymizovaně buď v písemné podobě anebo formou audiozáznamů. Části audiozáznamů jsou následně využívány jednak pro zkvalitňování vlastní práce s klienty, jednak pro výukové účely.

Stáže

Jako vzdělávací pracoviště poskytujeme stáže kolegům z jiných pracovišť. Součástí stáže je přímá účast stážistů na sezeních s klienty. Týká se jen některých sezení; klienty předem informujeme.

Omluva ze sezení

Více než 24 hodin předem bez storno poplatku. Méně než 24 hodin předem činí storno poplatek 50% z ceny sezení.


Souhlas s podmínkami

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte pravdivě následující formulář. Na Vámi uvedený emaill obdržíte jeho kopii.