Kromě individuální a skupinové terapie bývá v některých situacích vhodnou alternativou také rodinná psychoterapie.

Kdy tomu tak je? Velmi zjednodušeně řečeno je to tehdy, kdy se jako užitečné jeví zaměřit pozornost na fungování rodiny jako celku. Například, když potíže jednoho z členů rodiny výrazně zasahují i všechny ostatní. U rodinné terapie je důležitá účast pokud možno všech zúčastněných, často také terapeut pracuje ve dvojici s dalším kolegou nebo s kolegy v týmu.

S výjimkou akutních stavů bývají jednotlivá sezení rodinné terapie s většími časovými odstupy (např. měsíc), konzultace slouží k nastartování určitých změn, mezidobí pak k jejich prozkoumávání a ověřování v běžném životě rodiny.

Některé typické indikace

  • zvládání dlouhodobého onemocnění někoho z rodiny...
  • zdravotní problémy dítěte, např. poruchy příjmu potravy...
  • sociální problémy dítěte, např. školní problémy, problémy s vrstevníky...
  • problémy v rodinné komunikaci...

Ceny

1.200 Kč za jednu konzultaci (60 - 70 minut)

Slevy v odůvodněných případech (osoby bez vlastních příjmů apod.)
Po 17. hodině příplatek 20%

Objednání

Ivan Úlehla, pracoviště Písek

Zdeněk Macek, pracoviště Praha 4, Nad sokolovnou 7

Lenka Šimková, pracoviště Praha 4, Nad sokolovnou 7

Podmínky poskytování osobních konzultací

Připravili jsme pro Vás stručné podmínky poskytování osobních konzultací na našich pracovištích v Písku a v Praze. Přečtěte si je, než nás kontaktujete, nezabere Vám to víc, než tři minuty ;)

Podmínky poskytování osobních konzultací