Lenka Šimková

Lektorka, terapeutka, supervizorka. Více jak 20 let praxe v partnerském poradenství a mediaci. Kromě GI v současné době působí i v dalších organizacích, mj. také jako konzultantka Národní linky pro odvykání.

Vyhledávaná lektorka, k níž se účastníci vzdělávacích programů rádi vracejí.

Jemná, ale pevná a houževnatá, umí věci dotahovat. Má výraznou slabost pro jogurty.

Pavla Lhotová

V GI působí jako lektorka ve výcviku Umění terapie. Pracuje jako klinická psycholožka na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol a také v soukromé ambulanci.

Neochvějně věří ve vnitřní zdroje svých klientů i svých starých kolegů.

Jan SoldánV GI působí jako lektor-asistent ve výcviku Umění terapie. Jako psycholog a terapeut pracuje s dětmi a rodinami v Dětské nemocnici v Brně a v soukromé zdravotnické ambulanci. Původním vzděláním psycholog a právník.

Srdnatě (leč neúspěšně) bojuje se stereotypem o klidném a hlubokomyslném psychologovi. Snadno uplatitelný lichotkami, kvalitní kávou a větším množstvím čokolády.

Jak vybíráme spolupracovníky

Mohli bychom zde psát dlouhé úvahy například o důležitosti vedení, řízení a motivování pracovníků, o důležitosti výběru správných lidí na správné pozice nebo o sdílení znalostí, komunikaci a důvěře.

My to děláme prostě takhle: Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte. (Ronald Reagan)