Pavla Lhotová

V GI působí jako lektorka ve výcviku Umění terapie. Pracuje jako klinická psycholožka na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol a také v soukromé ambulanci.

Neochvějně věří ve vnitřní zdroje svých klientů i svých starých kolegů.