„Prolegomena1 ke každé budoucí socioterapii, jež se bude moci stát vědou.“

Socioterapii budeme nadále považovat za samostatnou odbornost, která se zaměřuje na působení v hraniční oblasti mezi psychoterapií a sociální prací.

Socioterapii budeme nadále pojímat na základech systemicko – konstruktivis­tického konceptu, resp. přístupu který klienta pojímá jako autonomního, jedinečného tvůrce vlastního světa.

Článek představuje autorovo připodobnění systemické terapie k uměleckému procesu, jehož metodou je, (stejně jako u systemické psychoterapie) reflektování významů.

Dle autora je terapeutický proces srovnatelný s procesem umělecké kreace, jehož podstatou je jako u umění tvořivá interakce vnitřních významů. Metodu reflektování ztotožňuje autor článku s hledáním umělecké inspirace, která osvěcuje a nasměrovává další dialog a tvorbu.

V sociální práci se zhruba 20 let učíme rozlišovat mezi pomocí a kontrolou. Říkáme přitom, že kontrola je stejně profesionální způsob práce jako pomoc.

Přesto však kontrola - pokud jde o míru pozornosti, kterou jsme jí věnovali - zůstala tak trochu „Popelkou“. Něčím, co neděláme příliš rádi, protože to není tak pěkné jako pomáhání (je na nás více práce, více rozhodování, více starání se a výsledky nebývají tak zřetelné a trvalé jako u pomoci).

Sociální práce je od počátku, kdy se u nás začal systemický přístup prosazovat, oblastí, kde je hojně využíván.

Na našem webu najdete i další články na toto téma, zde vám chceme nabídnout výsledky sociologického dotazníkového šetření mezi kvalifikovanými sociálními pracovníky, týkající se využití systemického přístupu v jejich odborné praxi.

Především nás zajímalo, co vlastně je na systemickém přístupu pro sociální pracovníky přitažlivé, jaké systemické techniky nejvíce používají, co zůstává v pozadí a jak to souvisí s tím, jak dlouhý byl systemický kurz/výcvik, který absolvovali nebo oblast, v níž působí.

Šetření bylo provedeno pro potřeby sympozia Systemická sociální práce, kde byli účastníci seznámeni se základními výstupy, zde vám předkládáme podrobnou závěrečnou zprávu.

Přejeme inspirativní čtení!